Anvendelsesområde: Isolering af terrændæk med efterfølgende betonudstøbning   Jackopor® er kapillarbrydende, og vil forhindre fugtvandring fra underlaget. Jackopor® bruges som ved almindelig terrændækisolering og lægges på et drænet areal, som f.eks. en sandpude, med efterfølgende betonudstøbning. Jackopor® har en meget lav vægt, og er derfor let at arbejde med. Jackopor® håndteres uden ubehag og gener for øjne, luftveje og hud.   Produktfordele: - kapillarbrydende - fugtbestandig - lav vægt

Prisen er Pr. Pl.