• Skalflex Flydespartel er et selvnivellerende produkt på basis af hurtighærdende cement, mineralske tilsætningsstoffer, polymer og ovntørret finkornet kvartssand.
  • Velegnet til opretning og spartling af betongulve, som underlag for tæpper, linoleum, vinyl, trægulve og fliser i boliger, kontorer, institutioner eller andre lettere belastede erhvervslokaler.
  • Produktet er klar til brug efter tilsætning af rent afmålt vand efterfulgt af en effektiv blanding.
  • Flydespartel må ikke anvendes udendørs, og skal på vedvarende vandbelastede områder være påført en MK/ETAG 022-godkendt vandtætningsmembran.
  • Underlaget skal være velegnet, fast og rengjort for løstsiddende partikler, cementslam, støv eller anden forurening, som kan forhindre tilstrækkelig vedhæftning til underlaget. Den rengjorte overflade grundes 1 til 2 gange med Skalflex Beto-Binder fortyndet med vand i forholdet 1:3. Grunderen fordeles i et tyndt, dækkende lag uden søer.
  • Anvendelse: Som flydespartel på ethvert fast, rengjort mineralsk underlag

Prisen er Pr. Pose.